hur får man större penis

  • Framför Viagras introduktion odla tvingades vanligtvis
    Framför Viagras introduktion odla tvingades vanligtvis
    Añadido: 2017-07-09 | Categoría: lang-sv | Comentarios: 1

    Framför Viagras introduktion odla tvingades vanligtvis män med impotensproblem att genomgå kirurgiska ingrepp, med olika typer utav implantat. I 'Mannens sexuella uppträdande' från 1948, nämner Kinsey ett antal anmärkningsvärda människor såsom kunde åstadkomma packad stake i loppet av 3 sekunder. Någon erektions hastighet styrs av flera annorlunda faktorer: matthet, alkoholpåverkan, det generella allmäntillståndet stäv organet ifråga och självklart - graden av erotisk upphetsning.


Top